ฝ่ายจุลชีววิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

คำร้องการขอรหัส/ยกเลิกรหัส/แก้ไขเอกสาร

รายการคำขอ

ลำดับที่ จากห้องปฏิบัติการ/ฝ่าย เรื่อง ความคืบหน้า(1-5) วันที่
46/2024 ธุรการ/ฝ่ายจุลชีววิทยา การออกหมายเลขเอกสาร 3 20/06/2024
45/2024 ภูมิคุ้มกันวิทยา การแก้ไขเอกสาร 3 19/06/2024
44/2024 ภูมิคุ้มกันวิทยา การออกหมายเลขเอกสาร 3 19/06/2024
43/2024 จุลชีววิทยา การแก้ไขเอกสาร 3 18/06/2024
42/2024 แบคทีเรีย การยกเลิกเอกสาร 4 18/06/2024
41/2024 หน่วยราวิทยา การแก้ไขเอกสาร 3 10/06/2024
40/2024 หน่วยราวิทยา การแก้ไขเอกสาร 3 10/06/2024
39/2024 หน่วยราวิทยา การออกหมายเลขเอกสาร 3 10/06/2024
38/2024 ห้องรับสิ่งส่งตรวจ การแก้ไขเอกสาร 3 06/06/2024
37/2024 ห้องรับสิ่งส่งตรวจ การยกเลิกเอกสาร 3 06/06/2024
36/2024 ธุรการ ฝ่ายจุลชีววิทยา การแก้ไขเอกสาร 3 04/06/2024
35/2024 ห้องรับสิ่งส่งตรวจ การแก้ไขเอกสาร 3 15/05/2024
34/2024 ไวรัสวิทยา การออกหมายเลขเอกสาร 3 02/05/2024
33/2024 ไวรัสวิทยา การออกหมายเลขเอกสาร 5 29/04/2024
32/2024 ไวรัสวิทยา การออกหมายเลขเอกสาร 3 29/04/2024
31/2024 ภูมิคุ้มกันวิทยา 1722 การแก้ไขเอกสาร 5 19/04/2024
30/2024 มัยโคแบคทีเรียวิทยา การออกสำเนาเพื่อเป็นเอกสารไม่ควบคุม 5 05/04/2024
24/2024 ภูมิคุ้มกันวิทยา ภูมิสิริฯ 3 การออกสำเนาเพื่อเป็นเอกสารไม่ควบคุม 5 04/04/2024
23/2024 1721 ภูมิคุ้มกันวิทยา การออกสำเนาเพื่อเป็นเอกสารไม่ควบคุม 5 02/04/2024
22/2024 ภูมิคุ้มกันวิทยา ภูมิสิริฯ 3 การออกหมายเลขเอกสาร 5 01/04/2024
21/2024 ภูมิคุ้มกันวิทยา ภูมิสิริฯ 3 การแก้ไขเอกสาร 5 01/04/2024
20/2024 ภูมิคุ้มกันวิทยา ภูมิสิริฯ 3 การออกหมายเลขเอกสาร 5 01/04/2024
19/2024 ภูมิคุ้มกันวิทยา ภูมิสิริฯ 3 การยกเลิกเอกสาร 5 01/04/2024
18/2024 ห้อง 1722 หน่วยภูมิคุ้มกันวิทยา การออกสำเนาเพื่อเป็นเอกสารไม่ควบคุม 5 20/03/2024
17/2024 ภูมิคุ้มกันวิทยา (HIV, Syphilis) การยกเลิกเอกสาร 5 18/03/2024
16/2024 ภูมิคุ้มกันวิทยา (HIV, Syphilis) การแก้ไขเอกสาร 5 18/03/2024
15/2024 ภูมิคุ้มกันวิทยา (HIV, Syphilis) การออกหมายเลขเอกสาร 5 15/03/2024
14/2024 ห้อง 1722 หน่วยภูมิคุ้มกันวิทยา การแก้ไขเอกสาร 5 13/03/2024
13/2024 1721 ภูมิคุ้มกันวิทยา การออกหมายเลขเอกสาร 5 12/03/2024
12/2024 ห้อง 1722 หน่วยภูมิคุ้มกันวิทยา การออกหมายเลขเอกสาร 3 11/03/2024
11/2024 ภูมิคุ้มกันวิทยา ภูมิสิริฯ 3 การออกหมายเลขเอกสาร 3 06/03/2024
10/2024 ภูมิคุ้มกันวิทยา ภูมิสิริฯ 3 การยกเลิกเอกสาร 5 14/02/2024
9/2024 อณูแบคทีเรียวิทยา การออกสำเนาเพื่อเป็นเอกสารไม่ควบคุม 5 19/01/2024
8/2024 จุลชีววิทยา การออกสำเนาเพื่อเป็นเอกสารไม่ควบคุม 5 19/01/2024
7/2024 อณูแบคทีเรียวิทยา การออกหมายเลขเอกสาร 5 17/01/2024
6/2024 หน่วยราวิทยา การแก้ไขเอกสาร 5 16/01/2024
5/2024 แบคทีเรีย การออกหมายเลขเอกสาร 5 11/01/2024
4/2024 แบคทีเรีย การแก้ไขเอกสาร 4 09/01/2024
3/2024 ภูมิคุ้มกันวิทยา ภูมิสิริฯ 3 การออกหมายเลขเอกสาร 5 08/01/2024
2/2024 ภูมิคุ้มกันวิทยา ภูมิสิริฯ 3 การยกเลิกเอกสาร 5 08/01/2024
1/2024 ห้องรับสิ่งส่งตรวจ การแก้ไขเอกสาร 4 05/01/2024
91/2023 จุลชีวิวทยา การแก้ไขเอกสาร 5 22/12/2023
90/2023 หน่วยราวิทยา การออกหมายเลขเอกสาร 4 21/12/2023
89/2023 ไวรัสวิทยา การแก้ไขเอกสาร 5 21/12/2023
88/2023 ไวรัสวิทยา การออกหมายเลขเอกสาร 4 18/12/2023
87/2023 หน่วยราวิทยา การออกหมายเลขเอกสาร 5 14/12/2023
86/2023 หน่วยราวิทยา การแก้ไขเอกสาร 5 13/12/2023
85/2023 อณูแบคทีเรียวิทยา การออกสำเนาเพื่อเป็นเอกสารไม่ควบคุม 5 24/11/2023
84/2023 แบคทีเรีย การแก้ไขเอกสาร 4 16/11/2023
83/2023 แบคทีเรีย การแก้ไขเอกสาร 5 08/11/2023
82/2023 แบคทีเรีย การออกหมายเลขเอกสาร 5 01/11/2023
81/2023 หน่วยราวิทยา การออกสำเนาเพื่อเป็นเอกสารควบคุม 5 18/10/2023
80/2023 ไวรัสวิทยา การยกเลิกเอกสาร 5 04/10/2023
79/2023 ภูมิคุ้มกันวิทยา การออกหมายเลขเอกสาร 3 02/10/2023
78/2023 ไวรัสวิทยา การออกสำเนาเพื่อเป็นเอกสารควบคุม 5 29/09/2023
77/2023 หน่วยราวิทยา การแก้ไขเอกสาร 5 29/09/2023
76/2023 แบคทีเรีย การแก้ไขเอกสาร 5 22/09/2023
75/2023 แบคทีเรีย การแก้ไขเอกสาร 5 22/09/2023
74/2023 แอนแอโรบ การยกเลิกเอกสาร 5 22/09/2023
73/2023 จุลชีววิทยา การแก้ไขเอกสาร 5 19/09/2023
72/2023 แบคทีเรีย การยกเลิกเอกสาร 5 19/09/2023
71/2023 แบคทีเรีย การแก้ไขเอกสาร 5 19/09/2023
70/2023 จุลชีววิทยา ภูมิสิริฯ การแก้ไขเอกสาร 5 17/09/2023
67/2023 อณูแบคทีเรียวิทยา การแก้ไขเอกสาร 5 13/09/2023
66/2023 แบคทีเรียวิทยา การแก้ไขเอกสาร 5 12/09/2023
65/2023 คณะอนุกรรมการบริหารความปลอดภัยฯ) การยกเลิกเอกสาร 5 08/09/2023
64/2023 แบคทีเรีย การแก้ไขเอกสาร 5 07/09/2023
63/2023 หน่วยราวิทยา การออกหมายเลขเอกสาร 5 06/09/2023
62/2023 หน่วยราวิทยา การออกหมายเลขเอกสาร 4 06/09/2023
61/2023 แบคทีเรีย การแก้ไขเอกสาร 5 04/09/2023
60/2023 แอนแอโรบ การแก้ไขเอกสาร 5 03/09/2023
59/2023 จุลชีววิทยา การแก้ไขเอกสาร 5 31/08/2023
58/2023 แบคทีเรีย การแก้ไขเอกสาร 5 29/08/2023
57/2023 ห้อง 1722 หน่วยภูมิคุ้มกันวิทยา การยกเลิกเอกสาร 5 29/08/2023
56/2023 ภูมิคุ้มกันวิทยา ภูมิสิริฯ 3 การยกเลิกเอกสาร 5 28/08/2023
55/2023 ภูมิคุ้มกันวิทยา การแก้ไขเอกสาร 5 28/08/2023
54/2023 แบคทีเรีย การแก้ไขเอกสาร 5 28/08/2023
53/2023 แบคทีเรีย การออกหมายเลขเอกสาร 4 28/08/2023
52/2023 ภูมิคุ้มกันวิทยา ภูมิสิริฯ 3 การยกเลิกเอกสาร 5 24/08/2023
51/2023 แบคทีเรีย การยกเลิกเอกสาร 5 22/08/2023
50/2023 ภูมิคุ้มกันวิทยา ภูมิสิริฯ 3 การยกเลิกเอกสาร 5 18/08/2023
49/2023 ไวรัสวิทยา การแก้ไขเอกสาร 5 13/08/2023
48/2023 ไวรัสวิทยา การแก้ไขเอกสาร 5 11/08/2023
47/2023 หน่วยราวิทยา การแก้ไขเอกสาร 5 10/08/2023
46/2023 จุลชีววิทยา การออกสำเนาเพื่อเป็นเอกสารไม่ควบคุม 5 10/08/2023
45/2023 จุลชีววิทยา การออกสำเนาเพื่อเป็นเอกสารไม่ควบคุม 5 10/08/2023
44/2023 เครื่องมือ การแก้ไขเอกสาร 5 03/08/2023
43/2023 ไวรัสวิทยา การออกหมายเลขเอกสาร 3 02/08/2023
42/2023 ไวรัสวิทยา การออกหมายเลขเอกสาร 3 26/07/2023
41/2023 ไวรัสวิทยา การออกหมายเลขเอกสาร 4 25/07/2023
40/2023 ภูมิคุ้มกันวิทยา การออกหมายเลขเอกสาร 5 21/07/2023
39/2023 ภูมิคุ้มกันวิทยา การยกเลิกเอกสาร 5 21/07/2023
38/2023 ไวรัสวิทยา การแก้ไขเอกสาร 5 11/07/2023
37/2023 ความเสี่ยง การแก้ไขเอกสาร 5 10/07/2023
36/2023 จุลชีววิทยา การออกหมายเลขเอกสาร 3 10/07/2023
35/2023 จุลชีววิทยา การออกสำเนาเพื่อเป็นเอกสารไม่ควบคุม 5 29/06/2023
34/2023 ไวรัสวิทยา การแก้ไขเอกสาร 5 26/06/2023
33/2023 แบคทีเรีย การแก้ไขเอกสาร 3 26/06/2023
32/2023 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ การแก้ไขเอกสาร 5 24/06/2023
31/2023 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ การยกเลิกเอกสาร 5 23/06/2023
30/2023 อณูแบคทีเรียวิทยา การออกสำเนาเพื่อเป็นเอกสารไม่ควบคุม 5 19/06/2023
29/2023 ไวรัสวิทยา การแก้ไขเอกสาร 5 16/06/2023
28/2023 อณูแบคทีเรียวิทยา การออกหมายเลขเอกสาร 3 15/06/2023
27/2023 ไวรัสวิทยา การแก้ไขเอกสาร 5 14/06/2023
26/2023 แบคทีเรีย การออกหมายเลขเอกสาร 3 14/06/2023
25/2023 ควบคุมเอกสาร การแก้ไขเอกสาร 5 14/06/2023
24/2023 เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ การแก้ไขเอกสาร 5 13/06/2023
23/2023 หน่วยราวิทยา การแก้ไขเอกสาร 5 13/06/2023
22/2023 แบคทีเรีย การแก้ไขเอกสาร 5 13/06/2023
21/2023 ธุรการ การแก้ไขเอกสาร 5 12/06/2023
20/2023 ธุรการ การแก้ไขเอกสาร 5 12/06/2023
19/2023 แบคทีเรีย การแก้ไขเอกสาร 5 12/06/2023
18/2023 แบคทีเรีย การแก้ไขเอกสาร 5 12/06/2023
17/2023 ไวรัสวิทยา การยกเลิกเอกสาร 5 12/06/2023
16/2023 ้ห้องรับสิ่งส่งตรวจ การแก้ไขเอกสาร 5 12/06/2023
15/2023 ห้องรับสิ่งส่งตรวจ การยกเลิกเอกสาร 5 12/06/2023
14/2023 ไวรัสวิทยา การออกหมายเลขเอกสาร 4 07/06/2023
13/2023 แบคทีเรีย การแก้ไขเอกสาร 5 26/05/2023
12/2023 Microbiology การแก้ไขเอกสาร 5 25/05/2023
11/2023 ไวรัสวิทยา ฝ่ายจุลชีววิทยา การออกสำเนาเพื่อเป็นเอกสารไม่ควบคุม 5 23/05/2023
10/2023 จุลชีววิทยา การออกสำเนาเพื่อเป็นเอกสารไม่ควบคุม 5 03/05/2023
9/2023 จุลชีววิทยา การแก้ไขเอกสาร 5 25/04/2023
8/2023 จุลชีววิทยา การออกสำเนาเพื่อเป็นเอกสารไม่ควบคุม 5 25/04/2023
7/2023 แบคทีเรีย การออกหมายเลขเอกสาร 3 12/04/2023
6/2023 ไวรัสวิทยา การแก้ไขเอกสาร 5 29/03/2023
5/2023 ไวรัสวิทยา การแก้ไขเอกสาร 5 27/03/2023
4/2023 ภูมิคุ้มกันวิทยา ภูมิสิริฯ 3 การออกหมายเลขเอกสาร 3 16/03/2023
3/2023 ไวรัสวิทยา การออกหมายเลขเอกสาร 3 16/03/2023
2/2023 ภูมิคุ้มกันวิทยา การออกสำเนาเพื่อเป็นเอกสารไม่ควบคุม 5 10/03/2023
1/2023 ภูมิคุ้มกันวิทยา ภูมิสิริฯ 3 การยกเลิกเอกสาร 5 06/03/2023